Privacy verklaring Recreatiecentrum Hanestede

Hoe gaan wij met uw persoonlijke gegevens verkregen via de website om?

Recreatiecentrum Hanestede, gevestigd aan:
Elsweg 1, 8391 KB Noordwolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Recreatiecentrum Hanestede
Elsweg 1
8391 KB Noordwolde

Tel 0031 (0)561 431 901

C. van der Zee is de Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van Recreatiecentrum Hanestede.
Hij is te bereiken via info@hanestede.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Recreatiecentrum Hanestede ontvangt en verwerkt enkele van uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van een reservering- en een  contactformulier op onze website waarin u deze aan ons kunt verstrekken Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website  heeft niet de intentie bijzonder of gevoelige gegevens te verzamelen over websitebezoekers.
Ook hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar.  Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. En wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hanestede.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Gebruik van foto’s van personen op onze website
Wij gebruiken foto’s op onze website waarop enkele personen herkenbaar in beeld zijn. Waar mogelijk hebben wij contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen.
Staat u of uw kind op een van deze foto en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met info@hanestede.nl zodat wij de foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

Wij gebruiken ook enkele foto’s met toestemming van Rawpixel.com

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Recreatiecentrum Hanestede verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om samen met u een reservering af te kunnen ronden of antwoord op uw vragen te geven.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Recreatiecentrum Hanestede neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Recreatiecentrum Hanestede) tussen zit.

Recreatiecentrum Hanestede gebruikt dergelijke systemen niet.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Recreatiecentrum Hanestede bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  • Uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en mailadres) bewaren wij twee jaar.
  • Google analytics  gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.
  • in verband met de fiscale bewaarplicht moeten wij onze administratie rondom reserveringen 7 jaar bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Recreatiecentrum Hanestede verstrekt gegevens nooit aan derden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Recreatiecentrum Hanestede gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wilt u checken welke cookies wij gebruiken, ga dan naar www.cookiechecker.nl

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Recreatiecentrum Hanestede en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hanestede.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u in dat geval en kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Recreatiecentrum Hanestede wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Recreatiecentrum Hanestede neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Recreatiecentrum Hanestede heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS / SSL Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
  • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@hanestede.nl